การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2550

ไม่ธรรมดา เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม สุชีรา จัดละ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ณ เพชรสำนักพิมพ์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จำกัด2549
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 922 ครั้ง