การประกวดหนังสือดีเด่น
19 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2550

โสธรวรารามวิหาร นิมิตแห่งบุญ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ฐิระวัตร กุลละวณิชย์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม พัชรินทร์ อรุณวรรณ และทินิดา สนจิตร์
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน วิเชาว์ อภิรักษ์ภูวดล และชัยสิทธิ์ เพ็งอาจ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ วัดโสธรวรารามวิหาร
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จำกัด2549
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 943 ครั้ง