การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2550

เหรียญบนแผ่นดิน ร.5

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ชัชวาล วูวนิช
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ชัยณรงค์ สุขเจริญ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์บุ๊ค แกลลอรี่
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท คอมมอนเซนซ์ ดีไซน์แอนด์พริ้นท์ จำกัด2549
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1029 ครั้ง