การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2550

พระสุธน - มโนราห์

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล และคณะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม อนุสรณ์ สงวนศิริมงคล
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน โกศล ทองด้วง
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษั SNP Excel (Thailand) จำกัด2549
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1244 ครั้ง