การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2550

โลมาผจญภัย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ภัทรวลี นิ่มนวล
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ศรายุทธ สุทธิโสม
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน นงคราญ ใจแก้ว
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2549
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1294 ครั้ง