การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2550

สี่สหายตะลุยสวนสนุก

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ กฤษณะ กาญจนาภา
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ประภาวดี มุสิกรักษ์
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน วชิราวรรณ ทับเสือ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จำกัด2549
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1035 ครั้ง