การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

เดินสู่อิสระภาพ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ประมวล เพ็งจันทร์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน เทพศีริ สุขโสภา และชลธิชา สุจริตพินิจ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า 501
 ราคาปก 
 สาระสังเขป         
         ผู้มีอุดมการณ์ย่อมมีจุดหมายดีงามในการดำรงชีวิต หนังสือเดินสู่อิสรภาพ ของ ประมวล เพ็งจันทร์ เล่าเรื่องธุดงควัตร คือการเดินทางไกลด้วยเท้าแต่ผู้เดียวจากจากจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่ภูมิลำเนาเดิมคือ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยไม่มีเงินทองติดตัว มีแต่สิ่งของที่จำเป็นจริง ๆ เล็กน้อยเท่านั้น การเดินนี้ทุ่งหวังค้นหาคุณธรรมที่หาได้ยากในคนยุคปัจจุบัน ประมวล เพ็งจันทร์ ได้เล่าประสบการณ์การเดินทางไว้อย่างน่าอ่าน และนำน่าสนใจยิ่ง ผู้ประพันธ์ต้องอดทนทั้งทางกายและทางจิตใจ แต่ตลอดการเดินทางไกลนี้เขาได้รับความเมตตาอารีจากประชาชน ทำให้ได้ประจักษ์ว่าการปฏิบัติธรรมตามแนวทางธุดงควัตรโดยไม่ยึดติด หรือแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญนี้ ช่วยลดกิเลส คือความโลภ โกรธ หลง นั่นคือเกิดอิสรภาพทั้งทางกายและใจ ผู้อ่านหนังสือนี้นอกจากจะเกิดความเพลิดเลิน ในการติดตามเรื่องราวการเดินทางและเอาใจช่วยให้บรรลุถึงจุดหมายแล้วยังได้ศึกษาเรียนรู้แนวทางการแสวงหาความจริงแบบธรรมชาติ เกิดทัศนคติในทางบวกต่อมนุษย์และมีความหวัง ว่าสังคมไทยจะพัฒนาให้ดีงามต่อไปได้     
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1555 ครั้ง