การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

พระพุทธประวัติเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ปัญญา วิจินธนสาร และเนติกร ชินโย
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ทุนนิธิเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า 194
 ราคาปก 
 สาระสังเขป      
        หนังสือที่นำเสนอหลักการสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเล่าเรื่องผ่านทางพระพุทธประวัติตั้งแต่ก่อนประสูติ ประสูติ ทรงค้นพบความจริงของชีวิต เสด็จออกบรรพชาทรงบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้ ทรงแสดงธรรมแก่บุคคลต่าง ๆ จนกระทั่งทรงปลงพระชนมายุสังขารและเสด็จดับขันปรินิพพาน นอกจากนี้ยังมีภาพวาดประกอบสีสวยงาม ทำให้กนังสือทรงคุณค่ายิ่งขึ้น 
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1059 ครั้ง