การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

มาลัยสามชาย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ว.วินิจฉัยกุล
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท ศรีสารา จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า 756
 ราคาปก 
 สาระสังเขป       
  หนังสือนวนิยายเรื่อง มาลัยสามชาย ของ ว.วินิจฉัยกุล เป็นหนังสือนวนิยายที่นำเสนอเรื่องราวของสตรีที่มีชีวตยืนยาวถึง 5 แผ่นดิน ซึ่งประสบเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องตัดสินใจแต่งงานถึง 3 ครั้ง อันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับในสังคมยุคนั้น แต่ผู้ประพันธ์ได้นำเสนอมุมมองใหม่ว่าคุณค่าของสตรีอยู่ที่การครองตน แม้จะแต่งงานหลายครั้งก็ไม่ลดทอนคุณค่าของผู้หญิงเหมือนสำนวนไทยโบราณ ตัวละครในมาลัยสามชายมีบุคลิกโดดเด่นหลากหลาย และมีพัฒนาการทางความคิดและอารมณ์ไปตามเงื่อนไขที่ประสบอย่างสมเหตุสมผล สาระของเรื่องชี้ให้เห็นว่า ความไม่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม จะมหเบคคลนั้นมีแต่ความตกต่ำ ตรงกันข้ามกับผู้ดำรงตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมมีความซื่อตรง ก็จะพบความสุขและผ่านพ้นกันข้ามกับผู้ที่ดำรงตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมมีความซื่อตรง ก็จะพบความสุขและผ่านพ้นอุปสรรคได้ในที่สุด
       ผู้ประพันธ์มีศิลปะในการสอดค้อยรายละเอียดทางสังคม วัฒนธรรมในอดีต ผสานกับเรื่องราวของตัวละครได้อย่างแนบเนียน กลมกลืน และชวนติดตาม มาลัยสามชายจึงเป็รบทประพันธ์ที่ทรงคุณค่าทางวรรณศิลป์ มีลีลาภาษาที่งดงามละเมียดละไม ผู้ประพันธ์สามารถสร้างบทสนทนาระหว่างตัวละครได้เหมาะสมกับบุคลิก กาลเทศะ และสถานภาพทางสังคมมาลัยสามชาย ของ ว.วินิจฉัยกุล จึงเป็นนวนิยายที่มีความสมบูรณ์ในการสร้างสรรคเรื่องราวความงดงามของภาษษ และศิลปในการประพันธ์ ตลอดจนคุณค่าสาระของเรื่อง 
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 2691 ครั้ง