การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

หัวใจพระเจ้า

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ มาลา คำจันทร์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์เคล็ดไทย
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า 438
 ราคาปก 
 สาระสังเขป       
         หนังสือนวนิยายที่นำเสนอเรื่องราวการแสวงหาทางจิตวิญญาณ โดยผ่านตัวละครกลุ่มหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมภาคเหนือก่อนการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคใหม่ เค้าโครงของเรื่องเรียบง่าย แต่ชวนติดตามและแสวงหา "หัวใจพระเจ้า" หรือ "สัจธรรม" อันเป็นปรากฎการณ์สากลของมวลมนุษยชาติ ผู้ประพันธ์ประสบความสำเร็จในการตรึงความสนใจผู้อ่านให้เกิดอารมณ์ร่วม โดยใช้กลวิธีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการพรรณนาโวหารเกี่ยวกับท้องถิ่นและธรรมชาติอย่างมีชีวิตชีวา ด้วยลีลาและภาษาที่งดงาม
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1316 ครั้ง