การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

มหาชเล

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วรภ วรภา
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า 82
 ราคาปก 
 สาระสังเขป       
          หนังสือกวีนิพนธ์ที่มีวรรณศิลป์ มีการเล่นคำ เล่นอักษร มีข้อคิด ร้อยเรียงสัมพันธ์มิติความคิด เกี่ยวกับทะเลที่เป็นรูปธรรมโยงใยเข้ากับความเป็นนามธรรมของชีวิตเกี่ยวกับอุดมการณ์ อุดมคติ ศรัทธา คุณภาพ และนำใจ
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 957 ครั้ง