การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

รายงานจากหมู่บ้าน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ กานติ ณ ศรัทธา
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า 101
 ราคาปก 
 สาระสังเขป       
         หนังสือกวีนิพนธ์ คำกลอนที่มีสาระสะท้อนสังคมของผู้คนในชนบท ผู้คนในเมืองและแง่มุมของชีวิตคน ทั้งที่เกี่ยวกับความและความอัปลักษณ์ ความมีน้ำใจและเห็นแก่ตัวความโง่เขลางมงายและความฉลาดปราดเปรื่อง ผู้ประพันธ์มีความสามารถเลือกประเด็นมานำเสนอได้อย่างน่าสนใจ โดยใช้ภาษาและสำนวนโวหารที่มีวรรณศิลป์
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1316 ครั้ง