การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

วราวรรณ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วรวรรณ เพชรอนันต์กุล
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า 100
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
          หนังสือที่รวมบทกวีชนะการประกวดในโอกาสต่าง ๆ มีรูปแบบฉันทลักษณ์ที่หลากหลาย มีการเลือกใช้ถ้อยคำได้อย่างละเมียดละไม ไพเราะ มีวรรณศิลป์ เนื้อหามีสารประโยชน์ เช่น บทร้อยกรองเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2549 ที่กล่าวถึง ภาษาคาราโอเกะและภาษาหน้าจอ เพลงยาว "นามาเสมาภิมุข" ที่อวดฝีมือผู้ประพันธ์รวบรวมชื่อนักการเมืองในกรอบของฉันทลักษณ์ เหมาะสำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการแต่งคำประพันธ์ ทั่งในเรื่องฉันทลักษณ์ ลีลา และวรรณศิลป์
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1185 ครั้ง