การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

กรณีศึกษาเรื่องลูกแกะฟันผุ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ชาตวุฒิ บุณยรักษ์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์หมูเพนกวิน
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า  192
 ราคาปก 
 สาระสังเขป      
          หนังสือรวมเรื่องสั้นเรื่อง กรณีศึกษาเรื่องลูกแกะฟีนผุ ของ ชาติวุฒิ บุณยรักษ์เป็นผลงานรวมเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาร่วมสมัย จำนวน 10 เรื่อง ที่ได้ประมวลเรื่องราวที่น่าสนใจยั่วล้อกระแสสังคมไทยในช่วงปี พ.ศ. 2547-2550 เป็นส่วนใหญ่ อาทิ อุบัติภัยคลื่อยักษ์สึนามิ เมื่อ 26 ธันวาคม 25547 ในเรื่อง คลื่นภายใน การตั้งคำถามกับมายาคดีที่สังคมสร้างขึ้นด้วยมุมมองที่แตกต่างและแฝงด้วยความขบขันในเรื่อง ลูกแกะฟันผุ การปฏิบัติเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ในเรื่อง ภาพเลือนรางหลังดอกไม้ที่ปลายปืน กระแสความนิยมวัตถุมงคลจตุคามรามเทพในช่วงปี  พ.ศ. 2550 ในเรื่อง กรณีศึกษาเรื่องยักษ์สีเงิน การคิดค้นหาพลังงานทดแทนพลักงานน้ำมันในเรื่อง เรื่องกล้วย ๆ และหลอดไฟของพ่อ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในอนาคตเรื่อง รอยเดิม เป็นต้น เรื่องราวร่วมสมัยที่น่าสนใจเหล่านี้ถูกจัดวางเป็นพื้นหลังของเรื่อง ผสมผสานกับการใช้จิรตานาการสร้างเรื่องประกอบอย่างมีเหตุมีผล ด้วยลีลาการเล่าเรื่องที่แฝงไว้ด้วยอารมณ์ขัน บางเรื่องมีลักษณ์ตลกร้ายทำให้เรื่องชวนอ่าน
       ในด้านการนำเสนอความคิด แม้สังคมไทยในช่วงดังกล่าวค่อนข้างจะมีความคิดขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัด แต่ผู้ประพันธ์ไม่ได้เอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง กลับนำเสนอข้อคิดให้ผู้อ่านนำไปขบคิด ว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดจากการขาดที่พึ่งทางใจ ขาดความเชื่อมั่นในชีวิตในระบบการเมือง ในสภาพสังคมที่เป็นอยู่
       กรณีศึกษาเรื่องลูกแกะฟันผุ   ของ ชาติวุฒิ บุณยรักษ์ จึงเป็นเสมือนกรณีศึกษาวิพากษ์สังคมไทยร่วมสมัยอย่างมีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ ที่จะทำให้ผู้อ่านตระหนักถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในช่วงปี พ.ศ. 2547-2550     
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1216 ครั้ง