การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

มาตุภูมิเดียวกัน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วิน วนาดร
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์มติชน
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า 164
 ราคาปก 
 สาระสังเขป      
           หนังสือรวมเรื่องสั้นที่ผู้ประพันธ์สะท้อนให้เห็นถึงการเมืองท้องถิ่นหลายแง่มุมกลวิธีการเล่าเรื่องเรียบง่ายแต่มีชั้นเชิง แฝงเร้นอยู่ในสัญลักษณ์บางอย่างให้ผู้อ่านคบคิดภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องสั้น 10 เรื่อง อาทิ  บุหงามือลอ รางวัลของแม่ มาตุภูมิเดียวกันสิ่งตอบแทน นกที่หายไป ฯลฯ
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1714 ครั้ง