การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

สามพี่น้อง

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ระวี นิมมานะเกียรติ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ศราวุธ สุขสำอางค์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ อุ้ยโปสเตอร์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก 
 สาระสังเขป       
          หนังสือนิทานส่งเสริมความสามัคคีที่นำเสนอเรื่องราวของสามพี่น้องที่อยากเห็นคนในหมู่บ้านอยู่ด้วยกันอย่างสามัคคี เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คนในหมู่บ้านแตกความสามัคคีสามพี่น้องก็จะช่วยให้คนในหมู่บ้านเข้าใจกัน อยู่อย่างมีความสุข เป็นการสอนให้เด็กรู้จักมองคนในแง่ดี รู้จักอภัย และให้โอกาสคนที่ทำผิดกลับตัวกลัยใจ เนื้อเรื่องสั้นกระชับ สนุกสนานชวนติดตาม และอ่านเข้าใจได้ง่าย พร้อมมีภาพประกอบการ์ตูนลายเส้นสีสวยงามด้วย
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1216 ครั้ง