การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

นิทานใต้ต้นกร่าง

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สายฝัน
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ฅ.เจ้าพระยา
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สำนักพิมพ์บรรณกิจ 1991 จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า) 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป       
          หนังสือนอทานส่งเสริมคุณธรรมนำเสนอเรื่องราวของต้นไม้น้อยน้อยนานาชนิดในสวนแห่งหนึ่งที่แข่งขันกันเจริญเติบโต ต้นไม้เหล่านั้นมีความภูมิใจในการเจริญเติบโตผลิดอกออกผลของตนเอง แต่ต้นกร่างไม่พอใจตนเองที่เจริญเติบโตช้ากว่าต้นไม้อื่น ๆ จึงเศร้าและท้อใจจนวันเวลาผ่านไปต้นกร่างค่อย  ๆ โตเป็นพุ่มมีใบหนาขึ้น จึงทำให้บรรดาสัตว์ต่าง ๆ ชอบใจและพากันมา อาศัยอยู่อย่างอบอุ่น และพูดให้ต้นกร่างเข้าใจว่าต้นไม้ไม่จำเป็นต้องออกดอกสวยงามเสมอไป แต่ถ้ารู้จักหน้าที่ของตนเอง และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็สามารถจะเป็นที่รักของผู้ที่อยู่รอบข้างได้
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1502 ครั้ง