การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

เล่นต่อตัว

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ครูชีวัน
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า) 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป  
       
          หนังสือภาพที่นำเสนอเรื่องราวของรูปสี่เหลี่ยมขนาด ๆ โดยมีตัวละครเป็นรูปสี่เหลี่ยมหลากสีหลายอัน นำมาต่อตัวกันเกิดเป็นภาพต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะความคิดและจิตนาการ ทำความเข้าใจกับสิ่งที่พบเห็นเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมและกระตุ้นให้เด็กรู้จักความคิดสร้างสรรค์ในการเล่น ภาพประกอบสีสวยงาม ดูง่ายทำให้เด็กเข้าใจยิ่งขึ้น
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1040 ครั้ง