การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

ตวัดเส้นเป็นการ์ตูนรูปคน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สิทธิพร กุลวโรตตมะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สิทธิพร กุลวโรตตมะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก โดยสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า  89
 ราคาปก             
 สาระสังเขป 
         หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการวาดการ์ตูนรูปคนด้วยโครงร่างแบบต่าง ๆ เนื้อหาภายในเล่มนำเสนอรูปแบบหลากหลายวิธี เพื่อให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการ สามารถเลือกให้เหมาะสมกับธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเน้นให้รู้จักการสังเกตผู้คนรอบตัวที่มีบุคลิก รูปร่างอุปนิสัย และอารมณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะสามารถนำมาวาดเป็นตัวการ์ตูนสื่อเรื่องราวได้         
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 906 ครั้ง