การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

ด้วยปีก...และถั่วพู

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ รมณา โรชา
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน จักรพันธ์ ห้วยเพชร
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คทีน
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า164 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป       
          หนังสือวรรณกรรมเยาวชนที่ผู้ประพันธ์สะท้อนให้เห็นภาพชีวิตอันงดงามของเด็กหญิงที่อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ซ้ายและขวาคือพ่อแม่ รอบตัวนั้นยังมีชาติผู้ใหญ่นับแตทปู่ย่าตายายและพี่ป้าน้าอาอีกมากมาย ฉากหลังคือ ป่าชุ่มชื้น และสวนยางเป็นสุข ผู้อ่านจะได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตที่สงบและเรียบง่าย อ่านสนุกและเพลิดเพลิน
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1079 ครั้ง