การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

ฟังเสียงดอกไม้ทักทายกัน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ รอมแพง อริยมาศ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ แพรวสำนักพิมพ์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า 149
 ราคาปก 
 สาระสังเขป        
         หนังสือที่ผู้ประพันธ์ถ่ายทอดเรื่องราวของดอกไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น พิกุล ดอกดิน บานชื่นชมพูพันธุ์ทิพย์ อัญชัน เป็นต้น ด้วยชั้นเชิงวรรณศิลป์ ภาษาที่ง่าย ผสานองค์ความรู้กับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด นอกจากนี้ ยังให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ เภสัชศาสตร์ โภชนาการ คติวิทยาและภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดแทรกไว้ด้วย  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 961 ครั้ง