การประกวดหนังสือดีเด่น
19 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

ช ช้าง กับ ฅ ฅน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ศรัณย์ ทองปาน
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ ศูนย์ข้อมูลสารคดี และประเวช ตันตราภิรมย์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์สารคดี ในนามบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า112 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป      
  ช้าง เป็นสัตว์คู่บารมีพระมหากษัตริย์ไทย นอกจากนี้ ช้างยังเป็นสัตว์มงคลแก่ชีวิตของมนุษย์ และยังเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อตีต เรื่องราวของช้างจึงเป็นเรื่องที่น่ารู้น่าสนใจ และสมควรให้เยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ
       หนังสือสารคดี เรื่อง ช ช้าง กับ  ต ตน ของ ศรัณย์ ทองปาน เป็นหนังสือที่รวบรวมสาระและเกร็ดความรู้ ซึ่งหลายคนไม่เคยรู้มาก่อน เช่น ต้นตระกูลช้าง วิธีจับช้าง การรบหลังช้างลูกช้างกินนมคน การลงโทษด้วยช้าง ผู้ประพันฑ์เพลงช้างที่เด็ก ๆ ชอบร้อง เป้นต้น รวมถึงความหมายของช้างในเชิงสัญลักษณ์ นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงบทบาทของช้างในด้านต่าง ๆ เช่นมานุษย์วิทยา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง เป็นต้น ผู้ประพันธ์นำเรื่องเก่าเกี่ยวกับช้างมาเล่าให้อ่านเข้าใจได้ง่าย มีทัศนะที่เป็นกลาง ผนวกกับการใช้ความเพียรพยายามในการสืบเสาะค้นหาข้อมูลด้วยความพิถีพิถันและละเอียดรอบคอบทุกเรื่องมีเอกสารอ้างอิงประกอบ แยกเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้นในรายละเอียดรวมไว้ท้ายเล่ม แสดงให้เห็นถึงการเตรียมตัวเป็นพิเศษที่จะเสนอเรื่องนี้แก่ผู้อ่าน ซึ่งต้องการอ่านเพื่อจะลงลึกในรายละเอียดหรืออ่านเพื่สารบันเทิง
       อนึ่ง ผู้ประพันธ์มีความประณีตถี่ถ้วนในการเรียงร้อยถ้อยคำด้วยภาษาที่ราบรื่นสละสลวย และเข้าใจง่าย ส่วนประกอบที่จะช่วยส่งเสริมจุดเด่นของหนังสือเล้มนี้คือภาภประกอบ ซึ่งส่วนใหญ่นำมาจากภาพจิตกรรมฝาผนังของไทย บางภาพมีอายุถึงสมัยอยุธยาภาพจากตู้พระธรรม  ภาพถ่ายย้อมสี บางภาพทีอายุกว่า 100 ปี และภาพเก่าของชาวต่างชาติซึ่งเดินทางมาสยามประเทศได้บันทึกไว้ เป็นต้น ภาพประกอบดังกล่าวจัดทำได้อย่างน่าสนใจและชีวิตชีวา ภาพใดที่ดูยากและมีความสลับซับซ้อนไม่ชัดเจนเนื่องจากกาลเวลา จะมีลายเส้นประกอบเพื่อความเข้าใจ ภาพประกอบเหล่านี้นอกจากจะช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจในเนื้อเรื่องแล้วยังช่วยสะท้อนคุณค่าของจิตรกรรมไทยทางด้านสุนทรียภาพและสังคมไทยในอดีตอีกด้วยแสดงความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประพันธ์ ทั้งในด้านเนื้อหาและวิธีนำเสนอซึ่งช่วยดึงดูดใจผู้อ่านให้ชวนติดตาม
       การออกแบบรูปเล่มจัดทำได้อย่างเหมาะสมงดงาม กะทัดรัด ตัวพิมพ์ชัดเจน กระดาษสี พิมพ์สี่สี คำอธิบายภาพมีขนาดตัวอักษรและสีที่สอดคล้องกับบรรยากาศโดยรวมของภาพประกอบได้อย่างกลมกลืนและสวยงาม
       นับได้ว่าหนังสือเรื่อง ช ช้าง กับ ต ตน ซึ่งนอกจากจะเป็นหนังสือสารคดีที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ทั้งอดีต ปัจจบัน และอนาคตของช้างได้อย่างละเมียดละไมแล้ว ยังช่วยเปิดมุมมองให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของช้างเพื่อสืบสานเอกลักษณ์ของชาติต่อไป อีกทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาและส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวกับช้าง ก่อให้เกิดความสนใจช้างซึ่งเป็นสัตว์มงคล ให้ทั้งความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจต่อผู้อ่านอย่างแท้จริง 
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 9703 ครั้ง