การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

ดอกเอ๋ยดอกสร้อย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สุวัฒน์ ไวจรรยา
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ศรีประไพ ไวจรรยา
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า112 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป        
          หนังสือบาทร้อยกรองที่นำเสนอเป็นบทดอกสร้อยที่มีเนื้อหสาระสอนใจ ให้คติใช้ภาษาตรงไปตรงมา อ่านเข้าใจง่าย เน้นในเรื่องคุณะรรม อาทิ การให้อภัย การคดโกง การต่อสู้ การทำบุญ การศึกษา ฯลฯ
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1311 ครั้ง