การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

นิทานอีสปคำกลอน 2007

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ไพลิน รุ้งรัตน์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สุชีรา จัดละ (item)
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ นะเพชรเผ็ดสำนักพิมพ์ บรษัท เฌ.เดียมอง จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า 119
 ราคาปก 
 สาระสังเขป        
         หนังสือรวบรวมบทร้อยกลอง จำนวน 52 เรื่อง ที่ผู้ประพันธ์แต่งขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนอ่านเอง หรือผู้ปกครองอ่านให้เด็กฟัง และให้เยาวชนไทยรักการอ่าน รักเสียงทำนองเสนาะรักฉันทลักษณ์ไทยมากขึ้น ตลอดจนร่วมกันภูมิใจในวรรคศิลป์ของบทกวีนิพนธ์ไทย ผู้อ่านจะได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนาน ได้สาระในด้านความดี ความงาม และความรัก
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1488 ครั้ง