การประกวดหนังสือดีเด่น
23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

ส่องใจ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ 
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า 62
 ราคาปก 
 สาระสังเขป        
          หนังสือรวมบทกลอนที่ให้ข้อคิดเป็นเหมือนกระจกส่องใจให้มองย้อนดูตัวเองในแง่มุมต่าง ๆ เช่น การรู้จักตนเอง การคลองตนอย่างใช้สติ การมองโลกในแง่ดี การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างเป็นสุข ให้รู้จักแก้ปัญหา ล้มแล้วลุกขึ้น ให้เจียมตัวระวังการพูดจา เป็นต้น
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 902 ครั้ง