การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

มหากาพย์กู้แผ่นดิน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บทที่ 3 อิสรภาพสู่แผ่นดิน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ อรุณทิวา วชิรพรพงศา
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน มนตรี คุ้มเรือน
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์คลีเนทีฟ
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า 348
 ราคาปก 
 สาระสังเขป        
   หนังสือการ์ตูนอิงประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกที่เมืองแคลง เมื่อปี พ.ศ. 2127 คือประกาศอิสรภาพ และนำเอกราชที่กรุงหงสาวดียึดไปคืนสู่กรุงศรีอยุธยา เนื้อเรื่องแบ่งเป็น 10 บทท้ายเล่มให้ความรู้เกี่ยวกับเกร็ดประวัติศาสตร์ไว้ด้วย
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1414 ครั้ง