การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

ลิ้นชักแห่งความทรงจำ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก โดยสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า 156
 ราคาปก 
 สาระสังเขป      
          หนังสือการ์ตูนแนวสร้างสรรค์ ให้เข้าใจเรื่องราวรอบตัวเรา เข้ใจตนเองและผู้อื่นโดยนำเสนอผ่านตัวละครซึ่งไขกุญแจเข้าไปช่วยเหลือในเหตุการณ์ต่าง ๆ เปิดเผยความทรงจำของผู้คนที่แวดล้อมเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น เขาได้สัมผัสอารมณ์และความทรงจำของผู้คนหลากหลายรูปแบบ ทั้งความรัก ความกล้ว และความภูมิใจ
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1030 ครั้ง