การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

พระพุทธประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ปัญญา วิจินธนสาร และเนติกร ชินโย
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ทุนนิธิเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด2550
 จำนวนหน้า194 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป       
         หนังสือที่นำเสนอหลักการสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเล่าเรื่องผ่านทางพระพุทธประวัติตั้งแต่ก่อนประสูติ ประสูติ ทรงค้นพบความจริงของชีวิต เสด็จออกบรรพชาทรงบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้ ทรงแสดงธรรมแก่บุคคลต่าง ๆ จนกระทั่งทรงปลงพระชนมายุสังชาร และเสด็จดับขันธปรินิพพาน นอกจากนี้ยังมีภาพวาดประกอบสีสวยคมชัด
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 935 ครั้ง