การประกวดหนังสือดีเด่น
4 สิงหาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2549

สังข์ทอง

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล พัชรี มีสุคนธ์ และรัตนา คชนาท
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม อนุสรณ์ สงวนศิริมงคล
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน โกศล ทองด้วง
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท แปลนพริ้นท์ติ้ง จำกัด2548
 จำนวนหน้า 35
 ราคาปก 
 สาระสังเขป         
        หนังสือเรื่อง สังข์ทอง เป็นหนังสือนิทานไทยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระราชนิพนธ์ดัดแปลงจากเค้าโครงเรื่องเดิมในสมัยอยุธยา เป้นบทละครนอกเนื้อเรื่องให้อารมณ์และความรู้สึกที่แสดงความเป็นไทย สะท้อนค่านิยมที่คนเรามักมองคนอย่างผิวเผินเพียงรูปลักษณ์ภายนอก มิได้ดูให้ลึกซึ้งถึงจิตใจและคุณค่าภายในที่มีความกตัญญูเป็นผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ผนวกความรู้ในหลักการของศิลปะที่เป็นสากลผสมผสานให้เข้ากับความเป็นไทย ภาพประกอบที่นำเสนอเป็นภาพสวยงามให้ความรู้สึกคล้อยตาม เนื้อเรื่อง เช่น ความรู้สึกแสดงความรัก ความสงสาร ความสนุกสนาน ทุกภาพสามารถจูงผู้อ่านให้เกิดอารมณ์คล้อยตามศิลปะในเนื้อเรื่อง
       การพิมพ์ พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตด้าน เท๕นิคการพิมพ์ดีเยี่ยม ตัวหนังสือคมชัดอ่านง่าย สะอาดตา มีการจัดแบ่งวรรคตอนเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้อ่าน
       ภาพหน้าปก ใช้เทคนิคพิมพ์ภาพนูน แรเงา จัดวางองค์ประกอบขแงภาพได้เหมาะสมลงตัว บนพื้นปกสีน้ำเงิน และสีขาว
       ภาพประกอบ เป็นภาพเขียนศิลปะ สะท้อนความเป็นไทยได้เหมาะสมลงตัวภาพต่อเนื่อง ภาพหน้าซ้ายและหน้าขวาให้สีสม่ำเสมอ
       การจัดรูปเล่ม ปกแข็งขนาด 8 หน้ายก ความหนา 36 หน้า รูปเล่มแข็งแรงทนทาน เข้าเล่ม เย็บกี่ ประณีตแน่นหนา ภาพสวยงามคมชัด 
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1119 ครั้ง