การประกวดหนังสือดีเด่น
23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

จิตรลดา

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ภัทรวลี นิ่มนวล
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ศราวุฒิ สวามีชัย
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน วันพรรษา บุญเปลื้อง
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก 
 สาระสังเขป       
          หนังสือชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ประพันธ์นำเสนอเรื่องราวโดยผ่านตัวละครเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ไปทัศนศึกษาในสวนจิตรลดา ได้พบเห็นโครงการทดลองต่าง ๆ มากมาย เช่น โรงสีข้าว โรงนมเม็ด โรงปุ๋ยอินทรีย์ สวนสมุนไพร เป็นต้นรูปเล่มแข็งแรงทนทาน  และภาพประกอบสีสวยงามคมชัด 
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1021 ครั้ง