การประกวดหนังสือดีเด่น
23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ อนุวัฒน์ โคตรพัฒน์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม สายชล สิงหเดโช และณัฐ กันทะวงศ์
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน นิรุด สังข์ทอง และนพพร ยิ้มแย้ม
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท เพอร์เฟค วิชั่น มัลติมีเดีย จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิพงษ์ ออฟเซ็ต2550
 จำนวนหน้า 135
 ราคาปก 
 สาระสังเขป       
         หนังสือที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่พระองค์ทรงประสูติวัยเด็ก การเดินทางไปเป็นตัวประกันที่กรุงหงสาวดี การแกศึกสงคราม การประกาศอิสรภาพ การยกทัพตีหัวเมืองต่าง ๆ จนกระทั่งทรงประชวร และเสด็จสวรรคต มีภาพสีประกอบสวยงามทำให้น่าอ่าน และสนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งขึ้น 
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1796 ครั้ง