การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552

ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น 95 ปี 4 เดือน 9วัน พูนศุข พนมยงค์

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ลลิตา สุดา ศุขปรีดา ดุษฎี วาณี
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2551
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1004 ครั้ง