การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552

กระจิ๊บ กระจ๊อบ มองโลก

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สมาพร สุขสำอางค์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ศราวุธ สุขสำอางค์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ อุ้ยโปสเตอร์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2551
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1056 ครั้ง