การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552

แมวหมิวผู้กล้าหาญ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ฉันทนา ยกมาพันธ์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ฉันทนา ยกมาพันธ์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ นานมีบุ๊คไดรม์แอนด์มิสทรี สำนักพิมพ์ในเครือนานมีบุ๊คส์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2551
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1040 ครั้ง