การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552

สายรุ้งหายไปไหน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ นวรัตน์ สีหอุไร
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน อนุชา สีหอุไร
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สำนักพิมพ์บรรณกิจ 1991 จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2551
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1457 ครั้ง