การประกวดหนังสือดีเด่น
19 มกราคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552

เงาะป่า : วรรณคดีสัญลักษณ์แห่งรัชสมัย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ยุพร แสงทักษิณ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ยุพร แสงทักษิณ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค.
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2551
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1383 ครั้ง