การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552

มะเขื่องแห่งเมืองโหวกเหวก

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก โดยสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2551
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 990 ครั้ง