การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552

บันทึกสี่เท้าจากหัวใจผู้ไร้บ้าน ฉบับการ์ตูน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ชนประเสริฐ คินทรักษ์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน เรืองศักดิ์ ดวงพลา
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์บูรพา
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2551
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1243 ครั้ง