การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552

สยามรัฐวัฒนา ใต้ฟ้าพระสยามินทร์

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ โรงงามยาสูบ กระทรวงการคลัง
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม พัชรินทร์ แซ่ตั้ง และคณะ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน พัชรินทร์ แซ่ตั้ง และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูเนเคชั่น จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)2551
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1331 ครั้ง