การประกวดหนังสือดีเด่น
24 พฤศจิกายน 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552

ซ่อนไว้ในสิม ก-อ ในชีวิตอีสาน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม SWT&SKD
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สมคิด เปี่ยมปิยชาติ และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ฟูลสต๊อป
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท โฟคัลอิมเมจ พริ้นติ้งกรุ๊ป จำกัด2551
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 940 ครั้ง