การประกวดหนังสือดีเด่น
19 มกราคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ทศพล จังพานิชย์กุล
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม สมคิด ณ นครพนม และคณะ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ทศพล จังพานิชย์กุล
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บรษัท สำนักพิมพ์คอมม่า จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้นท์ จำกัด2551
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 890 ครั้ง