การประกวดหนังสือดีเด่น
19 มกราคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552

หนังสือชุดเครื่องถ้วยในเมืองไทย 3 เล่ม (เครื่องถ้วยเบญจรงค์ เครื่องถ้วยสังคโลก เครื่องลายคราม)

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ภุชชงค์ จันทวิช
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม จำนง ศรีนวล
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สมภพ ถาวรวัฒนะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ ในนาม บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ ด่านสุทธาการพิมพ์2551
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1565 ครั้ง