การประกวดหนังสือดีเด่น
19 มกราคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552

ที่สุดในโลก

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ รัตนา คชนาท
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ทวีรัตน์ โพธิรัชต์ และนงนาฎ สุธีรวัฒนานนท์
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน วินิจ ยีสมัน
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด2551
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1101 ครั้ง