การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552

ตลาดน้ำ อ้ำ ! อร่อย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ตุ๊บปอง (เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป)
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม รติมัย หงส์วิสุทธิกุล และคณะ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน พี่หลี (กาญจนาภรณ์ ชัยวิริยานนท์)
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท เพาเวอร์ พรินท์ จำกัด2551
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 941 ครั้ง