การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2548

ชีวิตไพรห้วยขาแข้ง


 ชื่อหนังสือชีวิตไพรห้วยขาแข้ง
 ชื่อผู้แต่งม.ล. ปริญญกร วรวรรณ
 สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์สารคดี
 ปีที่พิมพ์2548
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป                                                                                   
          หนังสือเรื่อง ชีวิตไพรห้วยขาแข็ง กล่าวถึงประสบการณ์จากการศึกษาและการสังเกตชีวิตสัตว์ป่าของผู้ประพันธ์ ซึ่งเข้าไปบันทึกภาพสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในซุ้มบังไพร (blind) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อซุ่มถ่ายภาพสัตว์ป่าตามธรรมชาติอย่างใกล้ชิดที่สุดทำให้ผู้อ่านได้ทราบชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ 5 ประเภท คือ หมาป่า หมาใน ควายป่าฝูงสุดท้าย นกยูง และเสือ จากประสบการณ์ตรงที่น่าตื่นเต้นและระทึกขวัญ ระคนกับบทพรรณนาธรรมชาติที่ผู้ประพันธ์บรรจงสอดแทรกไว้ทุกบททุกตอน เพื่อให้ผู้อ่านได้กลิ่นอายและเสียงเพรียกของพงไพรห้วยขาแข็งอย่างสมบูรณ์ เพราะในสายตาของผู้ประพันธ์ ชีวิตป่า มิได้มีแต่เพียงการล่าหรือการสังหารเท่านั้น ทุกชีวิตในพงไพรคือความงาม ความกล้าหาญ แต่ถ่อมเนือ้ถ่อมตนเท่า ๆ กับการสะท้อนให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึง
         เมื่อกล่าวถึง คุณค่าสารประโยชน์ซึ่งผู้อ่านจะได้รับ นอกจากจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ผู้ประพันธ์ยังสะท้อนให้ผู้อ่านเข้าใจสัจธรรมง่าย ๆ ที่บอกให้รู้ว่านี่แหละคือชีวิต นับตั้งแต่การไม่ด่วนตัดสินบุคคลจากบางแง่มุมที่รู้จัก ความไม่รู้ทำให้ความจริงบิดเบือนและผู้มาเยือนควรรู้จักการเกรงใจเจ้าของบ้าน เป็นต้น
         ความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ การใช้ภาษาที่อ่านง่าย ผู้ประพันธ์สามารถถ่ายทอดความรู้สุกสุข ทุกข์ ตื่นเต้น หวาดวิตก หรือกังวลกับเหตุการณ์ที่เผชิญในป่า ซึ่งต้องอาศัยทั้งความเด็ดขาด ความเคร่งครัดต่อหน้านที ความคล่องตัว รวมทั้งไหวพริบ ถักทอออกมาเป็นวาทะที่สะเทือนอารมณ์ สะกิดใจให้หยุดคิดหริอใครืครวญตรึกตรอง
         ส่วนหนึ่งทำให้หนังสือเล่มนี้มีความน่าอ่านไม่น้อยไปว่าเนื้อเรื่อง คือ ภาคผนวก ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์พิเศษของบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้สัมภาษณ์พิเศษของบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้สัมภาษณ์ผู้ประพันธ์  ช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้หรือข้อสังเกตสำหรับผู้ที่เข้าไปศึกษาชีวิตสัตว์ป่า หรือเที่ยวป่า อาทิ อาถรรพ์สัตว์ป่า สิ่งที่ควรระวังเวลาเข้าป่า พื้นฐานการสังเกตสัตว์ป่า รวมไปถึงการเตวรอดเมื่อต้องเผชิญกับสัตว์ป่าดุร้าย เป็นต้น
         รูปเล่ม กะทัดรัด ภาพประกอบหลายภาพผู้ประพันธ์ถ่ายจากซุ้มบังไพรทำให้เห็นอิริยาบถของสัตว์ตามธรรมชาติมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้อย่างแท้จริง
         หนังสือเรื่อง ชีวิตไพรห้วยขาแข็ง ของ ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 - 18 ปี ประเภทหนังสือสารคดี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2548 
  
  
  
  
  
 

อ่านทั้งหมด 1262 ครั้ง