การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือเครื่องกลไกคลาสสิค
 ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล
 สำนักพิมพ์บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า 264
 ราคาปก 1,000 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
        หนังสือที่รวมรวมใช้สมัยโบราณ ประด้วย รถโบราณ ตะเกียง แผ่นเสียง นาฬิกา พัดลม ของเล่นไขลาน และเครื่องกลไกยุคเก่าของไทย ภาพประกอบสวยงามและเรื่องราวความเป็นมาขนองสิ่งขนองแต่ละประเภทได้อย่างน่าสนใจ
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1571 ครั้ง