การประกวดหนังสือดีเด่น
19 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือบทเพลงของการโบกบิน
 ชื่อผู้แต่งชัยพร ศรีโบราณ
 สำนักพิมพ์สำนักราชพฤกษ์
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า -
 ราคาปก -
 สาระสังเขป                                                                                   
          หนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาหลากหลาย ทั้งเรื่องชีวิต เศรษฐกิจการเมือง และการต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมในสังคม ซึ่งสะท้อนภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างชัดเจน เสนอแก่นเรื่องที่น่าสนใจ พร้อมทั้งเสนอแนวทางออกที่เหมาะสมซึ่งช่วยให้ผู้อ่านตระหนังถึงความสำคัญของความถูกต้อง และความเป็นธรรมในสังคม
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1062 ครั้ง