การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือพงศาวดารพิภพ
 ชื่อผู้แต่งธีรภัทร เจริญสุข
 สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คเอโนเวล สำนักพิมพ์ในเครือนานมีบุ๊คส์
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า116
 ราคาปก115 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
          งานเขียนบทร้อยกรองสร้างสรรค์เรื่องยาว ประกอบด้วยคำประพันธ์ทั้งร่าย โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน เริ่มตั้งแต่กำเนิดจักรวาล กำเนิดมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์จนถึงสังคมปัจจุบัน เนื้อหาสอดแทรกข้อคิดและคติธรรมที่มีสาระเตือนใจให้ผู้อ่านเห็นว่า ที่แท้จริงแล้วสังคมที่ล่มสลาย เกิดจากผู้ปกครองบ้านเมืองมีกิเลส และไม่ประพฤติอยู่ในธรรม ผู้สร้างสรรค์มีความสามารถในการเลือกถ้อยคำ ถ่ายทอดความคิดเห็นของตนได้ชัดเจน มีอรรถรส มีอารมณ์สะเทือนใจ การดำเนินเรื่องมีลีลาน่าสนใจ
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1176 ครั้ง