การประกวดหนังสือดีเด่น
17 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือ1 CM
 ชื่อผู้แต่งโอสธี
 สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ mars publishing
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า195 
 ราคาปก 169
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือรวมเรื่องสั้น จำนวน 11 เรื่อง ทีนำเสนอภาพคร่าว ๆ อันหม่นหมองในสังคมไทยได้อย่างสนุกสนาน เข้าใจง่าย ด้วยการใช้จินตนาการที่ทั้งสร้างอารมณ์ขีนและชวนให้ขบคิดตาม ผู้เขียนสามารถหยิบยกปัญหาสังคมร่วมสมัยใกล้ตัวผู้อ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตใตสังคมเมืองที่ต้องอยู่ในสังคมการบริโภคข่าวสาร ผู้เขียนได้นำเสนอแง่คิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์สังคมโดยการใช้จินตนาการเกินจริงอย่างมีอารมณ์ขันและแฝงไว้ด้วยน้ำเสียงล้อเลียนเสียดสีอย่างคมคายกลวิธีการเล่าเรื่องที่ฉับไว ชวนติดตาม และมีลีลาการเล่นภาษาอย่างมีศิลปะ ชวนอ่าน เหมาะสมกับผู้อ่านทุกระดับ
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1223 ครั้ง