การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือนักประดิษฐ์ ทุกคนเป็นสิ่งประดิษฐ์
 ชื่อผู้แต่งภูฉาน พันฉาย
 สำนักพิมพ์ลายแฝดสำนักพิมพ์ ในเครือบริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า220 
 ราคาปก165 บาท 
 สาระสังเขป                                                                                   
          หนังสือรวมเรื่องสั้นแนวสีสันท้องถิ่นของคนชนบทภาคใต้ ที่มีวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านอาชีพ การเมือง ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบประเพณี ตำนานและความเชื่อ ผู้เขียนนำเสนอภาพชีวิตดังกล่าวด้วยอารมณ์ขัน ในแง่มุมที่คนส่วนใหญ่ของสังคมมองข้ามไป ผู้เขียนใช้ประสบการณ์ชีวิตที่เฝ้ามองความเป็นไปของชาวบ้านอย่างใกล้ชิด สร้างตัวละครขึ้นให้เป็นปุถุชนที่มีเลือดเนื้อและมีชีวิตชีวา และสร้างบรรยากาศให้มีสีสันและกลิ่นอายของท้องถิ่นภาคใต้อย่างโดดเด่น หนังสือรวมเรื่องสั้นชุดนี้คือผลิตภัณฑ์ด้านอักษรศิลป์ชิ้นหนึ่งที่ผู้เขียนประดิษฐ์ขึ้น เพื่อตั้งคำถามให้ผู้อ่านฉุกคิดว่า มนุษย์เราทุกคนล้วนเป็นทั้ง "นักประดิษฐ์" และ "งประดิษฐ์" นั้นเป็นความจริงหรือไม่
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1207 ครั้ง